Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

V ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in društvenimi pravili o varovanju zasebnosti.
S podpisom tega soglasja se strinjam, da lahko ŠD ND osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, naslov, ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, elektronsko pošto in telefon člana, v primeru otroka pa še elektronsko pošto in telefon starša oz. zakonitega zastopnika) zbira, obdeluje, uporablja in shranjuje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (ZVOP-1 in kasnejše spremembe) in Splošno uredbo o varstvu podatkov za naslednje namene:
Resničnost podatkov
Jamčim, da so navedeni podatki resnični, in se strinjam, da bom poravnal račun/-e za prijavljene programe društva ŠD ND, in sicer z nakazilom na TRR društva v roku, navedenem na računu. ŠD ND zbira in obdeluje osebne podatke članov društva za namene delovanja društva, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov ŠD ND in je taka obdelava osebnih podatkov v interesu društva in članov, kar velja tudi za to prijavnico:
Hvala za oddano soglasje!
Vabimo vas, da za trenutek »skočite« v naš tabor in si pogledate spodnji video.   
Oops! Nekatera polja niso bila popolno izpolnjena.