Starši z otrokiCicibanke in cicibaniGimnastična abeceda
STAROST
2-4 LET
TERMIN
PONEDELJEK IN ČETRTEK 16.30 - 17.30
LOKACIJA
ŠTUDIJSKA TELOVADNICA, BLEIWEISOVA 25, 1000, LJUBLJANA
POSEBNOSTI
V programu Starši z otroki se za spremljevalca (eden od strašev ali starih staršev) plača še članarina za podporne člane v višini 25 €.

starši z otroki

STAROST: 2 - 4 let

TERMIN: Ponedeljek in četrtek od 16.30 do 17.30

LOKACIJA:  Študijska telovadnica, Bleiweisova 25, 1000 Ljubljana

POSEBNOSTI: V programu Starši z otroki se za spremljevalca (eden od strašev ali starih staršev) plača še članarina za podporne člane v višini 25 €.
OPIS PROGRAMA

Program je popolnoma prilagojen najmlajšim otrokom. Otroci ob pomoči staršev skozi celo leto pridobivajo svoje prve gibalne izkušnje, spoznavajo naravne oblike gibanja (plazenje, lazenje, vlečenje, potiskanje, skakanje itd.) in razvijajo različne gibalne sposobnosti. Zaradi prisotnosti staršev se otroci počutijo varno, zato je spoznavanje novih iger in vrstnikov izredno zabavno.

Na začetku ure se ogrejemo z različnimi tekalnimi igrami in osnovnimi gimnastičnimi vajami, v glavnem delu pa pridobivamo nova znanja z različnimi učnimi oblikami (poligoni, vadba po postajah itd.). Otroke spodbujamo, da z lastno domišljijo iščejo načine za reševanje gibalnih izzivov in s tem sproščeno izrazijo gibalno ustvarjalnost. Skozi vadbo spoznajo gimnastična orodja – parter, kroge, veliko in malo prožno ponjavo, gred, dvovišinsko bradljo in cel kup drobnih pripomočkov (obroči, žoge, vrvi itd.), ki krepijo fino motoriko. Vadbo zaključimo z igro za umirjanje in obveznimi štampiljkami za spomin do naslednjič. 

Vsi otroci lahko sodelujejo v motivacijskem telovadnem programu Miška Eli, ki na koncu telovadne sezone prinese priznanja in medalje.
cenik

članarina: 50€ (velja do 31.8.)
2 URi NA TEDEN
1 URa NA TEDEN
enkratno plačilo
415 €
234 €
3 mesečni obroki
439 €
248 €
Prijavnica na vadbo
OPIS PROGRAMA

Program je popolnoma prilagojen najmlajšim otrokom. Otroci ob pomoči staršev skozi celo leto pridobivajo svoje prve gibalne izkušnje, spoznavajo naravne oblike gibanja (plazenje, lazenje, vlečenje, potiskanje, skakanje itd.) in razvijajo različne gibalne sposobnosti. Zaradi prisotnosti staršev se otroci počutijo varno, zato je spoznavanje novih iger in vrstnikov izredno zabavno.

Na začetku ure se ogrejemo z različnimi tekalnimi igrami in osnovnimi gimnastičnimi vajami, v glavnem delu pa pridobivamo nova znanja z različnimi učnimi oblikami (poligoni, vadba po postajah itd.). Otroke spodbujamo, da z lastno domišljijo iščejo načine za reševanje gibalnih izzivov in s tem sproščeno izrazijo gibalno ustvarjalnost. Skozi vadbo spoznajo gimnastična orodja – parter, kroge, veliko in malo prožno ponjavo, gred, dvovišinsko bradljo in cel kup drobnih pripomočkov (obroči, žoge, vrvi itd.), ki krepijo fino motoriko. Vadbo zaključimo z igro za umirjanje in obveznimi štampiljkami za spomin do naslednjič. 

Vsi otroci lahko sodelujejo v motivacijskem telovadnem programu Miška Eli, ki na koncu telovadne sezone prinese priznanja in medalje.
STAROST
2-4 LET
TERMIN
PONEDELJEK IN ČETRTEK 16.30 - 17.30
LOKACIJA
ŠTUDIJSKA TELOVADNICA, BLEIWEISOVA 25, 1000, LJUBLJANA
POSEBNOSTI
V programu Starši z otroki se za spremljevalca (eden od strašev ali starih staršev) plača še članarina za podporne člane v višini 25 €.

CICIBANKE IN CICIBANI 

STAROST: 4 - 5 let

TERMIN: Ponedeljek  17.30 - 18.30, sreda 16.30 - 17.30

LOKACIJA:  Študijska telovadnica, Bleiweisova 25, 1000 Ljubljana
OPIS PROGRAMA

Program je namenjena vsem otrokom, ki lahko samostojno telovadijo, pod vodstvom naših vodnikov ter nadaljujejo s pridobivanjem gibalnih izkušenj in s prilagajanjem na organizirano obliko vadbe.

Glavni cilj je utrjevanje naravnih oblik gibanja inspoznavanje različnih športnih rekvizitov ter športov.

Povdarek je na osnovnih gimnastičnih elementih, igrah z žogo ter osnovah atletike. Vadbena ura se začne z ogrevanjem prek različnihtekalnih iger, naravnih oblik gibanja (plazenje, lazenje, skoki, potiski) in osnovnih razteznih gimnastičnih vajah.

V glavnem delu otroci pridobivajo nova znanja z različimi učnimi oblikami (poligoni, vadba po postajah, itd.). Vadbo popestrimo še s plezanjem po letvenikih, skakanjem po napihljivi blazini (air-track), učenjem stoje na lopaticah (sveča) in prevala naprej, skakanjem na veliki prožni ponjavi, ročkanjem in kolebanjem na krogih.Vadbo zaključimo z igro za umirjanje in obveznimi štampiljkami za spomin do naslednjič. Zgoraj našteti elementi so del motivacijskega telovadnega programa Miške Eli, ki na koncu telovadne sezone prinese priznanja in medalje.
cenik

članarina: 50€ (velja do 31.8.)
2 URi NA TEDEN
1 URa NA TEDEN
enkratno plačilo
426 €
240 €
3 mesečni obroki
450 €
255 €
Prijavnica na vadbo
OPIS PROGRAMA

Program je namenjena vsem otrokom, ki lahko samostojno telovadijo, pod vodstvom naših vodnikov ter nadaljujejo s pridobivanjem gibalnih izkušenj in s prilagajanjem na organizirano obliko vadbe. 

Glavni cilj je utrjevanje naravnih oblik gibanja in spoznavanje različnih športnih rekvizitov ter športov.

Povdarek je na osnovnih gimnastičnih elementih, igrah z žogo ter osnovah atletike. 

Vadbena ura se začne z ogrevanjem prek različnihtekalnih iger, naravnih oblik gibanja (plazenje, lazenje, skoki, potiski) in osnovnih razteznih gimnastičnih vajah.

V glavnem delu otroci pridobivajo nova znanja z različimi učnimi oblikami (poligoni, vadba po postajah, itd.). Vadbo popestrimo še s plezanjem po letvenikih, skakanjem po napihljivi blazini (air-track), učenjem stoje na lopaticah (sveča) in prevala naprej, skakanjem na veliki prožni ponjavi, ročkanjem in kolebanjem na krogih. Vadbo zaključimo z igro za umirjanje in obveznimi štampiljkami za spomin do naslednjič. Zgoraj našteti elementi so del motivacijskega telovadnega programa Miške Eli, ki na koncu telovadne sezone ob osvojenih nalogah prinese priznanja in medalje.
STAROST
2-4 LET
TERMIN
PONEDELJEK IN ČETRTEK 16.30 - 17.30
LOKACIJA
ŠTUDIJSKA TELOVADNICA, BLEIWEISOVA 25, 1000, LJUBLJANA
POSEBNOSTI
V programu Starši z otroki se za spremljevalca (eden od strašev ali starih staršev) plača še članarina za podporne člane v višini 25 €.

GIMNASTIČNA ABECEDA

STAROST: 5 - 7 let

TERMIN: Torek 17.00 - 18.00, četrtek in / ali petek 15.00 - 16.30

LOKACIJA:  Študijska telovadnica, Bleiweisova 25, 1000 Ljubljana
OPIS PROGRAMA

Program je namenjen tako deklicam kot dečkom, ki telovadijo samostojno, pod vodstvom naših vodnikov. Program nudi odlično podlago za morebitno nadaljevanje v tekmovalni športni gimnastiki. Otroci skozi igro in na zabaven način spoznavajo osnovne gimnastične prvine (preval naprej in nazaj, premet vstran (kolo), stoja na lopaticah (sveča), prevlek, vzmik, stoja na rokah itd.) in jih med seboj že povezujejo v sestave. Prek gibalnih nalog spoznavajoženska in moška gimnastična orodja (parter, preskok, dvovišinsko bradljo, kroge, gred, drog, bradljo), se učijo osnovnih položajev in zavedanja telesa v prostoru ter krepijo vse mišične skupine.

Otroci sodelujejo v motivacijskem telovadnem programu 1. Gimnastični koraki in na koncu telovadne sezone prejmejo priznanje in simbolično medaljo.

Vadba poteka dvakrat tedensko – torki so zaradi programa in narave dela obvezni, drugi termin (četrtek ali petek) pa izbirate sami.

Za otroke, ki hodijo na OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Prežihovega Voranca ter v Vrtec dr. France Prešeren, bomo imeli ob zadostnem številu prijavljenih ob četrtkih in petkih organizirano tudi pobiranje pred začetkom treninga. Pobiranje otrok je plačljivo.
cenik

članarina: 50€ (velja do 31.8.)
4 URe NA TEDEN
2,5 URa NA TEDEN
enkratno plačilo
563 €
427 €
3 mesečni obroki
597 €
454 €
Prijavnica na vadbo
OPIS PROGRAMA

Program je namenjen tako deklicam kot dečkom, ki telovadijo samostojno, pod vodstvom naših vodnikov. Program nudi odlično podlago za morebitno nadaljevanje v tekmovalni športni gimnastiki. Otroci skozi igro in na zabaven način spoznavajo osnovne gimnastične prvine (preval naprej in nazaj, premet vstran (kolo), stoja na lopaticah (sveča), prevlek, vzmik, stoja na rokah itd.) in jih med seboj že povezujejo v sestave. Prek gibalnih nalog spoznavajo ženska in moška gimnastična orodja (parter, preskok, dvovišinska bradlja, krogi, gred, drog, bradlja), se učijo osnovnih položajev in zavedanja telesa v prostoru ter krepijo vse mišične skupine. 

Otroci sodelujejo v motivacijskem telovadnem programu 1. Gimnastični koraki in na koncu telovadne sezone v primeru osvojenih vseh nalog prejmejo priznanje in simbolično medaljo.

Vadba poteka dvakrat tedensko – torki so zaradi programa in narave dela obvezni, drugi termin (četrtek ali petek) pa izbirate sami. 

Za otroke, ki hodijo na OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Prežihovega Voranca ter v Vrtec dr. France Prešeren, bomo imeli ob zadostnem številu prijavljenih ob četrtkih in petkih organizirano tudi pobiranje pred začetkom treninga. Pobiranje otrok je plačljivo.