Gimnastika 1 - dekliceGimnastika 2 - dekliceGimnastika 3 - dekliceNetekmovalna gimnastika 1. triadaNetekmovalna gimnastika 2. in 3. triadaGimnastika - dečkiGimnastika VPP - dečki
STAROST
2-4 LET
TERMIN
PONEDELJEK IN ČETRTEK 16.30 - 17.30
LOKACIJA
ŠTUDIJSKA TELOVADNICA, BLEIWEISOVA 25, 1000, LJUBLJANA
POSEBNOSTI
V programu Starši z otroki se za spremljevalca (eden od strašev ali starih staršev) plača še članarina za podporne člane v višini 25 €.

GIMNASTIKA 1 – DEKLICE

STAROST: 6 - 9 let

TERMIN: Torek in četrtek 15.00 - 16.30

LOKACIJA:  Študijska telovadnica, Bleiweisova 25, 1000 Ljubljana
OPIS PROGRAMA

Program je namenjen dekletom, ki se prvič srečujejo z elementi tekmovalne športne gimnastike na ženskih orodjih (parter, dvovišinska bradlja, gred, preskok).

Učenje gimnastičnih prvin poteka prek igre, poudarek vadbe je na zaznavanju lastnega telesa in lepi drži. V prvem delu sezone je glavni cilj dobro usvojiti osnovne gimnastične prvine na posameznih orodjih in se naučiti sestave, da se lahko v drugem delu sezone dekleta udeležijo prvih tekmovanj v stopenjskem sistemu Gimnastične zveze Slovenije. Ne glede na usmerjenost v tekmovanja je glavni cilj celostni razvoj gibalnih sposobnosti deklet, s poudarkom na koordinaciji, gibljivosti, ravnotežju in moči.

Za otroke, ki hodijo na OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Prežihovega Voranca ter v Vrtec dr. France Prešeren, bomo imeli ob zadostnem številu prijavljenih ob četrtkih in petkih organizirano tudi pobiranje pred začetkom treninga. Pobiranje otrok je plačljivo.
cenik

članarina: 50€ (velja do 31.8.)
enkratno plačilo
5 mesečnih obrokov
3 ure NA TEDEN
510 €
550 €
Prijavnica na vadbo
OPIS PROGRAMA

Program je namenjen dekletom, ki se prvič srečujejo z elementi tekmovalne športne gimnastike na ženskih orodjih (parter, dvovišinska bradlja, gred, preskok). 

Učenje gimnastičnih prvin poteka prek igre, poudarek vadbe je na zaznavanju lastnega telesa in lepi drži. V prvem delu sezone je glavni cilj dobro usvojiti osnovne gimnastične prvine na posameznih orodjih in se naučiti sestave, da se lahko v drugem delu sezone dekleta udeležijo prvih tekmovanj v stopenjskem sistemu Gimnastične zveze Slovenije. Ne glede na usmerjenost v tekmovanja je glavni cilj celostni razvoj gibalnih sposobnosti deklet, s poudarkom na koordinaciji, gibljivosti, ravnotežju in moči. 

Za otroke, ki hodijo na OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Prežihovega Voranca ter v Vrtec dr. France Prešeren, bomo imeli ob zadostnem številu prijavljenih ob torkih in četrtkih organizirano tudi pobiranje pred začetkom treninga. Pobiranje otrok je plačljivo.
STAROST
2-4 LET
TERMIN
PONEDELJEK IN ČETRTEK 16.30 - 17.30
LOKACIJA
ŠTUDIJSKA TELOVADNICA, BLEIWEISOVA 25, 1000, LJUBLJANA
POSEBNOSTI
V programu Starši z otroki se za spremljevalca (eden od strašev ali starih staršev) plača še članarina za podporne člane v višini 25 €.

GIMNASTIKA 2 – DEKLICE

STAROST: 9 - 15 let

TERMIN: Ponedeljek in četrtek 18.30 - 20.30, sreda 17.00-19.00

LOKACIJA:  Študijska telovadnica, Bleiweisova 25, 1000 Ljubljana
Gimnastični center Ljubljana, Koprska ulica 29, 1000 Ljubljana
OPIS PROGRAMA

Gimnastika 2 je nadaljevanje programa Gimnastika 1. Namenjena je dekletom, ki že znajo osnovne gimnastične prvine. Dekleta vadijo in tekmujejo na vseh ženskih gimnastičnih orodjih (parter, preskok, gred, dvovišinska bradlja) in se učijo težjihgimnastičnih prvin, zato tekmujejo v višjih stopnjah stopenjskega sistema ženske športne gimnastike.

Učenje elementov še vedno poteka prek igre, poudarek vadbe pa je na zaznavanju lastnega telesa in lepi drži. Ne glede na usmerjenost v tekmovanja je glavni cilj razvoj vseh gibalnih sposobnosti deklet, s poudarkom na koordinaciji, gibljivosti, ravnotežju in moči.

Za skupino Gimnastika 2 – deklice je vadba ob ponedeljkih in četrtkih obvezna, termin ob sredahv GImnastičnem centru pa je možno obiskovati samo po predhodnem dogovoru s trenerjem. Namenjen je vsem, ki redno obiskujejo tekmovanje. Vpis je možen le ob predhodnem dogovoru s trenerji.
6 ur NA TEDEN
4 ure NA TEDEN
enkratno plačilo
750 €
598 €
5 mesečnih obrokov
809 €
644 €
Prijavnica na vadbo
OPIS PROGRAMA

Gimnastika 2 je nadaljevanje programa Gimnastika 1. Namenjena je dekletom, ki že znajo osnovne gimnastične prvine. Dekleta vadijo in tekmujejo na vseh ženskih gimnastičnih orodjih (parter, preskok, gred, dvovišinska bradlja) in se učijo težjih gimnastičnih prvin, zato tekmujejo v višjih stopnjah stopenjskega sistema ženske športne gimnastike. 

Učenje elementov še vedno poteka prek igre, poudarek vadbe pa je na zaznavanju lastnega telesa in lepi drži. Ne glede na usmerjenost v tekmovanja je glavni cilj razvoj vseh gibalnih sposobnosti deklet, s poudarkom na koordinaciji, gibljivosti, ravnotežju in moči. 

Za skupino Gimnastika 2 – deklice je vadba ob ponedeljkih in četrtkih obvezna, termin ob sredah v Gimnastičnem centru pa je možno obiskovati samo po predhodnem dogovoru s trenerjem.

Vpis je možen le ob predhodnem dogovoru s trenerji.
STAROST
2-4 LET
TERMIN
PONEDELJEK IN ČETRTEK 16.30 - 17.30
LOKACIJA
ŠTUDIJSKA TELOVADNICA, BLEIWEISOVA 25, 1000, LJUBLJANA
POSEBNOSTI
V programu Starši z otroki se za spremljevalca (eden od strašev ali starih staršev) plača še članarina za podporne člane v višini 25 €.

GIMNASTIKA 3 – DEKLICE

STAROST: 10 - 18 let

TERMIN: Ponedeljek, sreda in četrtek 17.00 - 19.00

LOKACIJA:  Gimnastični center Ljubljana, Koprska ulica 29, 1000 Ljubljana
OPIS PROGRAMA

Gimnastika 3 je nadaljevanje programa Gimnastika 2 in zahteva dobro usvojeno osnovno gimnastično znanje. Dekleta se učijo povezovanja težjih gimnastičnih prvin in tekmujejo v višjih stopnjah stopenjskega tekmovalnega sistema ženske športne gimnastike. Vadijo na vseh ženskih gimnastičnih orodjih (parter, preskok, dvovišinska bradlja, gred) in so razporejene v homogene skupine – glede na starost in znanje.

Poudarek v procesu treninga je predvsem na razvijanju koordinacije, moči in gibljivosti ter učenju novih, zahtevnejših elementov in njihovi tehnično in estetsko čim natančnejši izvedbi. Še vedno je glavno vodilo, da so treningi zabavni in prijetni, da dekleta spletejo prijateljstva in se družijo tako v telovadnici kot na nastopih in tekmovanjih.Vpis je možen le ob predhodnem dogovoru s trenerji.
cenik

članarina: 50€ (velja do 31.8.)
enkratno plačilo
5 mesečnih obrokov
6 ur NA TEDEN
750 €
809 €
Prijavnica na vadbo
OPIS PROGRAMA

Gimnastika 3 je nadaljevanje programa Gimnastika 2 in zahteva dobro usvojeno osnovno gimnastično znanje. Dekleta se učijo povezovanja težjih gimnastičnih prvin in tekmujejo v višjih stopnjah stopenjskega tekmovalnega sistema ženske športne gimnastike. Vadijo na vseh ženskih gimnastičnih orodjih (parter, preskok, dvovišinska bradlja, gred) in so razporejene v homogene skupine – glede na starost in znanje. 

Poudarek v procesu treninga je predvsem na razvijanju koordinacije, moči in gibljivosti ter učenju novih, zahtevnejših elementov in njihovi tehnično in estetsko čim natančnejši izvedbi. Še vedno je glavno vodilo, da so treningi zabavni in prijetni, da dekleta spletejo prijateljstva in se družijo tako v telovadnici kot na nastopih in tekmovanjih.

Vpis je možen le ob predhodnem dogovoru s trenerji.
STAROST
2-4 LET
TERMIN
PONEDELJEK IN ČETRTEK 16.30 - 17.30
LOKACIJA
ŠTUDIJSKA TELOVADNICA, BLEIWEISOVA 25, 1000, LJUBLJANA
POSEBNOSTI
V programu Starši z otroki se za spremljevalca (eden od strašev ali starih staršev) plača še članarina za podporne člane v višini 25 €.

NETEKMOVALNA GIMNASTIKA 1. TRIADA

STAROST: 6 - 9 let

TERMIN: Ponedeljek in sreda 15.00 - 16.30, petek 16.30 - 18.00

LOKACIJA:  Študijska telovadnica, Bleiweisova 25, 1000 Ljubljana
OPIS PROGRAMA

Ta rekreativni program je namenjen deklicam in dečkom, ki se radi ukvarjajo z gimnastiko. Vanj so vabljeni vsi otroci, ki si ne želijo tekmovati in jim gimnastika predstavlja sproščeno športno dejavnost.

Glavno vodilo programa je, da otroci na zabaven način usvojijo čim več osnovnih gimnastičnih prvin na vseh ženskih oziroma moških gimnastičnih orodjih (ženska orodja: preskok, dvovišinska bradlja, gred in parter; moška orodja: preskok, bradlja, krogi, drog, parter, konj z ročaji), skačejo na veliki in mali prožni ponjavi ter na zračni blazini – air-track. Ob vsem tem razvijajo moč, gibljivost, koordinacijo in ravnotežje.

Pomembno je, da se otroci naučijo vztrajnosti, se družijo in spletejonova prijateljstva. Za vpis v to skupino gimnastično predznanje ni potrebno.

Vsi otroci sodelujejo v motivacijskem telovadnem programu Sokolček, ki ga je zasnovala Sokolska zveza Slovenije. Na koncu telovadne sezone otroci ob uspešno naučenih elementih prejmejo prislužene značke in priznanja bronastega, srebrnega ali zlatega Sokolčka.

Za otroke, ki hodijo na OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Prežihovega Voranca ter v Vrtec dr. France Prešeren, bomo imeli ob zadostnem številu prijavljenih ob četrtkih in petkih organizirano tudi pobiranje pred začetkom treninga. Pobiranje otrok je plačljivo.
cenik

članarina: 50€ (velja do 31.8.)
3 ure NA TEDEN
1.5 ur NA TEDEN
enkratno plačilo
510 €
320 €
3 mesečni obroki
551 €
340 €
Prijavnica na vadbo
OPIS PROGRAMA

Ta rekreativni program je namenjen deklicam in dečkom, ki se radi ukvarjajo z gimnastiko. Vanj so vabljeni vsi otroci, ki si ne želijo tekmovati in jim gimnastika predstavlja sproščeno športno dejavnost.

Glavno vodilo programa je, da otroci na zabaven način usvojijo čim več osnovnih gimnastičnih prvin na vseh ženskih oziroma moških gimnastičnih orodjih (ženska orodja: preskok, dvovišinska bradlja, gred in parter; moška orodja: preskok, bradlja, krogi, drog, parter, konj z ročaji), skačejo na veliki in mali prožni ponjavi ter na zračni blazini – air-track. Ob vsem tem razvijajo moč, gibljivost, koordinacijo in ravnotežje

Pomembno je, da se otroci naučijo vztrajnosti, se družijo in spletejo nova prijateljstva. Za vpis v to skupino gimnastično predznanje ni potrebno. 

Vsi otroci sodelujejo v motivacijskem telovadnem programu Sokolček, ki ga je zasnovala Sokolska zveza Slovenije. Na koncu telovadne sezone otroci ob uspešno naučenih elementih prejmejo prislužene značke in priznanja bronastega, srebrnega ali zlatega Sokolčka.

Za otroke, ki hodijo na OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Prežihovega Voranca ter v Vrtec dr. France Prešeren, bomo imeli ob zadostnem številu prijavljenih ob ponedeljek in sreda organizirano tudi pobiranje pred začetkom treninga. Pobiranje otrok je plačljivo.
STAROST
2-4 LET
TERMIN
PONEDELJEK IN ČETRTEK 16.30 - 17.30
LOKACIJA
ŠTUDIJSKA TELOVADNICA, BLEIWEISOVA 25, 1000, LJUBLJANA
POSEBNOSTI
V programu Starši z otroki se za spremljevalca (eden od strašev ali starih staršev) plača še članarina za podporne člane v višini 25 €.

NETEKMOVALNA GIMNASTIKA 2. IN 3. TRIADA

STAROST: 10 - 15 let

TERMIN: Torek in petek 18.00 - 19.30, sreda 17.30 - 19.00

LOKACIJA:  Študijska telovadnica, Bleiweisova 25, 1000 Ljubljana
OPIS PROGRAMA

Ta rekreativni program je namenjen deklicam in dečkom, ki se radi ukvarjajo z gimnastiko. Vanj so vabljeni vsi otroci, ki si ne želijo tekmovati in jim gimnastika predstavlja sproščeno športno dejavnost.

Glavno vodilo programa je, da otroci na zabaven način usvojijo čim več osnovnih gimnastičnih prvin na vseh ženskih oziroma moških gimnastičnih orodjih (ženska orodja: preskok, dvovišinska bradlja, gred in parter; moška orodja: preskok, bradlja, krogi, drog, parter, konj z ročaji), skačejo na veliki in mali prožni ponjavi ter na zračni blazini – air-track. Ob vsem tem razvijajo moč, gibljivost, koordinacijo in ravnotežje.

pomembno je, da se otroci naučijo vztrajnosti, se družijo in spletejonova prijateljstva. Za vpis v to skupino gimnastično predznanje ni potrebno. Vsi otroci sodelujejo v motivacijskem telovadnem programu Sokolček, ki ga je zasnovala Sokolska zveza Slovenije. Na koncu telovadne sezone otroci ob uspešno naučenih elementih prejmejo prislužene značke in priznanja bronastega, srebrnega ali zlatega Sokolčka.

Za otroke, ki hodijo na OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Prežihovega Voranca ter v Vrtec dr. France Prešeren, bomo imeli ob zadostnem številu prijavljenih ob četrtkih in petkih organizirano tudi pobiranje pred začetkom treninga. Pobiranje otrok je plačljivo.
cenik

članarina: 50€ (velja do 31.8.)
3 ure NA TEDEN
1.5 ur NA TEDEN
enkratno plačilo
510 €
320 €
3 mesečni obroki
551 €
340 €
Prijavnica na vadbo
OPIS PROGRAMA

Ta rekreativni program je namenjen deklicam in dečkom, ki se radi ukvarjajo z gimnastiko. Vanj so vabljeni vsi otroci, ki si ne želijo tekmovati in jim gimnastika predstavlja sproščeno športno dejavnost.

Glavno vodilo programa je, da otroci na zabaven način usvojijo čim več osnovnih gimnastičnih prvin na vseh ženskih oziroma moških gimnastičnih orodjih (ženska orodja: preskok, dvovišinska bradlja, gred in parter; moška orodja: preskok, bradlja, krogi, drog, parter, konj z ročaji), skačejo na veliki in mali prožni ponjavi ter na zračni blazini – air-track. Ob vsem tem razvijajo moč, gibljivost, koordinacijo in ravnotežje

Pomembno je, da se otroci naučijo vztrajnosti, se družijo in spletejo nova prijateljstva. Za vpis v to skupino gimnastično predznanje ni potrebno. 

Vsi otroci sodelujejo v motivacijskem telovadnem programu Sokolček, ki ga je zasnovala Sokolska zveza Slovenije. Na koncu telovadne sezone otroci ob uspešno naučenih elementih prejmejo prislužene značke in priznanja bronastega, srebrnega ali zlatega Sokolčka.
STAROST
2-4 LET
TERMIN
PONEDELJEK IN ČETRTEK 16.30 - 17.30
LOKACIJA
ŠTUDIJSKA TELOVADNICA, BLEIWEISOVA 25, 1000, LJUBLJANA
POSEBNOSTI
V programu Starši z otroki se za spremljevalca (eden od strašev ali starih staršev) plača še članarina za podporne člane v višini 25 €.

GIMNASTIKA  -  DEČKI

STAROST: 9 - 18 let

TERMIN: Ponedeljek, sreda in četrtek 18.30 - 20.00

LOKACIJA:  Gimnastični center Ljubljana, Koprska ulica 29, 1000 Ljubljana
OPIS PROGRAMA

Gimnastika za dečke je lažji tekmovalni ali rekreativni program, namenjen fantom, ki si želijo pridobiti nekoliko več gimnastičnega in akrobatskega znanja. Vadeči so znotraj vadbe razdeljeni v homogene podskupine – glede na starost in predhodno znanje.

Glavni cilj je razvijanje koordinacije, moči in gibljivosti, učenje novih, zahtevnejših elementov ter njihova tehnično in estetsko čim natančnejša izvedba. Program je prilagojen starostni skupini in ponuja vadečim možnost učenja gimnastičnih elementov na vseh moških gimnastičnih orodjih (parter, preskok, bradlja, drog, konj z ročaji), s poudarkom na vadbi na parterju, akrobatski stezi in prožnih ponjavah. Vadeči se lahko udeležujejo tudi tekmovanj v akrobatiki (skoki na veliki in mali prožni ponjavi ter akrobatiki na akrobatski stezi).
cenik

članarina: 50€ (velja do 31.8.)
4.5 ur NA TEDEN
3 ure NA TEDEN
enkratno plačilo
628 €
510 €
5 mesečnih obrokov
676 €
551 €
Prijavnica na vadbo
OPIS PROGRAMA

Gimnastika za dečke je lažji tekmovalni ali rekreativni program, namenjen fantom, ki si želijo pridobiti nekoliko več gimnastičnega in akrobatskega znanja. Vadeči so znotraj vadbe razdeljeni v homogene podskupine – glede na starost in predhodno znanje.

Glavni cilj je razvijanje koordinacije, moči in gibljivosti, učenje novih, zahtevnejših elementov ter njihova tehnično in estetsko čim natančnejša izvedba. Program je prilagojen starostni skupini in ponuja vadečim možnost učenja gimnastičnih elementov na vseh moških gimnastičnih orodjih (parter, preskok, bradlja, drog, konj z ročaji), s poudarkom na vadbi na parterju, akrobatski stezi in prožnih ponjavah. Vadeči se lahko udeležujejo tudi tekmovanj v akrobatiki (skoki na veliki in mali prožni ponjavi ter akrobatiki na akrobatski stezi).
STAROST
2-4 LET
TERMIN
PONEDELJEK IN ČETRTEK 16.30 - 17.30
LOKACIJA
ŠTUDIJSKA TELOVADNICA, BLEIWEISOVA 25, 1000, LJUBLJANA
POSEBNOSTI
V programu Starši z otroki se za spremljevalca (eden od strašev ali starih staršev) plača še članarina za podporne člane v višini 25 €.

GIMNASTIKA VPP - DEČKI 

STAROST: 9 - 18 let

TERMIN: Ponedeljek in četrtek 18.30 - 20.30, torek 17.30-19.30, ptek 17.00-19.00

LOKACIJA:  Gimnastični center Ljubljana, Koprska ulica 29, 1000 Ljubljana
OPIS PROGRAMA

Gimnastika za dečke je tekmovalni program akrobatike in je namenjen fantom, ki si želijo pridobiti več gimnastičnega in akrobatskega znanja. Fantje se udeležujejo tekmovanj na veliki prožni ponjavi in tekmujejo pod okriljem Gimnastične zveze Sloveniji. Skoki na veliki prožni ponjavi so v Sloveniji dokaj mlada tekmovalna disciplina, ki se razvija zelo hitro. Naši fantje na tekmovanjih redno posegajo po najvišjih mestih in se udeležujejo tudi reprezentančnih treningov in priprav.  

Vadba temelji na razvoju koordinacije, moči in gibljivosti ter učenju gimnastičnih elementov na prožnih ponjavah. Kljub vključenosti v tekmovalni program je poudarek na celostnem gibalnem razvoju ter kakovostnem in razgibanem treningu, saj le tako lahko otrokom omogočimo varen in učinkovit trening.
cenik

članarina: 50€ (velja do 31.8.)
6 ur NA TEDEN
8 ur na teden
enkratno plačilo
750 €
848 €
5 mesečnih obrokov
809 €
944 €
Prijavnica na vadbo
OPIS PROGRAMA

Gimnastika za dečke je tekmovalni program akrobatike in je namenjen fantom, ki si želijo pridobiti več gimnastičnega in akrobatskega znanja. Fantje se udeležujejo tekmovanj na veliki prožni ponjavi in tekmujejo pod okriljem Gimnastične zveze Sloveniji. Skoki na veliki prožni ponjavi so v Sloveniji dokaj mlada tekmovalna disciplina, ki se razvija zelo hitro. Naši fantje na tekmovanjih redno posegajo po najvišjih mestih in se udeležujejo tudi reprezentančnih treningov in priprav.  

Vadba temelji na razvoju koordinacije, moči in gibljivosti ter učenju gimnastičnih elementov na prožnih ponjavah. Kljub vključenosti v tekmovalni program je poudarek na celostnem gibalnem razvoju ter kakovostnem in razgibanem treningu, saj le tako lahko otrokom omogočimo varen in učinkovit trening.