zgodovina taborov
Letni tabor ŠD Narodni Dom
V društvu so že od samih začetkov pomembno vlogo imele tudi dejavnosti zunaj telovadnice. Ena izmed najpomembnejših je letni tabor, ki članom društva ponuja prijetno obliko druženja v poletnem času in, predvsem v začetnih letih organizacije taborov, tudi nadaljevanje telovadne dejavnosti v naravi. Zelo nazorno razmišljanje o koristnosti letnih taborov, ki je tudi v današnjih časih še kako aktualno, je v Letnem poročilu Ljubljanskega Sokola leta 1931 zapisal Mitja Švigelj: »Taborjenje moramo smatrati za važnega činitelja telesne vzgoje in za neko panogo telovadnega društva. Taborjenje nudi vsakemu njegovemu udeležencu izredno mnogo, predvsem: človek se dobro razgiba v zdravi in lepi naravi, svojo telovadbo prestavi v sredo svežega zelenja, v bližino bistre reke in osvežujočega gozdnega ozračja in je ves dan izpostavljen takemu zdravemu vplivu narave. Razen tega živi v prijetni družbi in igri ter čuva red, disciplino in organizacijo. Ali ni tako taborjenje koristno za mladega človeka? Jasno je torej, da taborjenja ne smemo smatrati samo za počitniško kolonijo, ki daje določeni dobi korist, temveč za stalno in smotrno sredstvo telesne in pa etične vzgoje, za kar mora biti tudi v tem smislu organizirano.«V zgodovinskih arhivih je bilo do sedaj najdeno, da so prvi letni tabor organizirali ravno leta 1931 pri vasici Ribno nad Radovljico ob Savi Bohinjki. Taborjenje so na isti lokaciji ponovili tudi leta 1932, kasneje pa se je ta dejavnost zaradi različnih razlogov prekinila vse do leta 1952.
Šotor in tabornik na društvenem taborjenju leta 1932
Od tega leta naprej pa je društvo organiziralo letne tabore neprekinjeno vse do današnjih dni. Taborjenja so se izvajala na štirih različnih lokacijah.
SAVUDRIJA (1952)
Taborjenje v Savudriji je potekalo v dveh skupinah po 14 dni. V prvi skupini, od 24. julija do 7. avgusta, je pod vodstvom vodnikov taborilo 68 otrok med 10. in 14. letom starosti. V drugi skupini, ki je trajala od 7. do 21. avgusta, pa je taborilo 66 mladincev in mladink ter članov in članic društva.
OMIŠALJ, OTOK KRK (1953)
Taborjenje v Omišlju je potekalo v dveh skupinah po 15 dni. V prvi skupini, od 24. julija do 8. avgusta, je pod vodstvom vodnikov taborilo 82 otrok med 10. in 14. letom starosti. V drugi skupini, ki je trajala od 8. do 23. avgusta, pa je taborilo 72 mladincev in mladink od 14. leta starosti naprej ter članov in članic društva.
Razpis taborjenja v Omišlju leta 1953 (termini skupin so drugačni, saj so jih naknadno spremenili)
VALOVINE, PULJ (1954–1959)
Taborjenje na valovinah je vsa leta potekalo v treh skupinah. Prva skupina (trajanje 20 dni) je bila vedno namenjena otrokom od 8. do 12. leta starosti, ki so taborili pod vodstvom vodnikov, druga je bila namenjena taborjenju družin, tretja pa taborjenju telovadcev društva od 12. leta naprej. Obe skupini sta trajali po 15 dni. Prvo leto je taborilo v vseh skupinah skupno 110 oseb, zadnje leto pa že 400.
Pogled na tabor v Valovinah s trdnjave
PREMANTURA (1960–)
Po selitvi leta 1960 na novo lokacijo pri Premanturi, so v društvu kupili lastno zemljišče v izmeri skoraj 20.000 m2 in na njem, predvsem s prostovoljnim delom in požrtvovalnostjo nekaterih posameznikov, zgradili lasten tabor, ki ima vso potrebno infrastruktuo za izvedbo vsakoletnih taborjenj. Življenje na taborih se je skozi leta spreminjalo in prilagajalo aktualnim družbenim razmeram. Kljub vsemu pa je skozi zgodovino ohranilo osnovna načela na katerih je bilo zgrajeno že prvo taborjenje. To pa je kolektivno sodelovanje pri delovanju in urejanju tabora, medsebojna pomoč in aktivno preživljanje prostega časa v naravi in z naravo. 

V prvih letih so imeli postavljenih 57 šotorov in postopno povečevali kapaciteto tabora na sedanjih 110 šotorov. Konec 80. let je v taboru letovalo največ oseb, in sicer jih je v vseh skupinah taborilo skupno več kot 900. Leta 2016 jih je taborilo nekaj več kot 600. Gonilna sila razvoja tabora v Premanturi je bil Jože Zalokar, ki je s svojimi sodelavci poskrbel za izgradnjo večine taborne infrastrukture. Zelo pomemben v razvoju tabornega življenja in aktivnosti je bil Andrej Bleiweis, v najtežavnejšem obdobju v času razpada Jugoslavije pa je premanturski tabor vodila Tatjana Zupančič.

Taborjenje je do vključno leta 1973 potekalo v treh skupinah, ki so večinoma trajale po 18 dni, od leta 1974 do 1986 v štirih skupinah, od leta 1987 pa vse do danes pa v petih skupinah (razen leta 2002 in 2003, ko je taborjenje potekalo v šestih skupinah).
Premanturska razglednica iz leta 1965
Zgodovino in razvoj letnih taborov ŠD Narodni dom je jeseni 2016 v svojem diplomskem delu opisal Sašo Barle, ki pripravlja tudi Zbornik letnih taborov ŠD Narodni dom. Diplomsko delo lahko preberete TUKAJ>, zbornik pa bo izšel predvidoma jeseni 2017.