Prijavnica za otroke v vrstahPrijavnica za družine in posameznike

Prijava za otroke v vrstah

1. OTROK
Datum rojstva
2. otrok
Datum rojstva
3. otrok
Datum rojstva
Podatki prijavitelja (starša oz. skrbnika)
Izjava za mladoletne otroke taboreče v vrstah.
Izjavljam, da je moj-a sin / hči sposoben-na za taborjenje na morju in sem seznanjen-a s tabornim redom ter se z njim tudi strinjam. V primeru neupoštevanja tabornega reda prevzamem vso odgovornost za morebitne nastale posledice in se strinjam, da se otrok predčasno vrne domov.
Resničnost podatkov
Jamčim, da so navedeni podatki resnični ter se strinjam, da bom račun za plačilo stroška prijave na taborjenje poravnal z nakazilom na TRR društva v roku, navedenim na računu. Seznanjen sem in se tudi strinjam s tabornim redom ter z ostalimi pogoji plačila in odpovedi taborjenja. ŠD Narodni dom zbira in obdeluje osebne podatke članov društva za namene delovanja društva, vključno z izvajanjem taborjenja, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov ŠD Narodni dom in je taka obdelava osebnih podatkov v interesu društva in članov, kar velja tudi za to prijavnico.
Hvala za poslano prijavo na taborjenje!
Vabimo vas, da za trenutek »skočite« v naš tabor in si pogledate spodnji video.   
Oops! Nekatera polja niso bila popolno izpolnjena.

Prijava za družine in posameznike

Za prijavo na taborjenje izpolnite prijavnico. Po prejemu prijavnice vam bomo po e-pošti poslali račun za plačilo društvene članarine (če še niste člani v sezoni 2022/2023) in prijavnine.
Če prijavljate več oseb kot dovoljuje obrazec, njihove osebne podatke vpišite naprej v opombe na dnu obrazca. S prijavo mladoletnih oseb, ki niso vaši otroci, se obvezujete, da zanje odgovarjate in skrbite v času taborjenja.
1. Prijavljena oseba
Datum rojstva
2. Prijavljena oseba
Datum rojstva
3. Prijavljena oseba
Datum rojstva
4. Prijavljena oseba
Datum rojstva
Resničnost podatkov
Jamčim, da so navedeni podatki resnični ter se strinjam, da bom račun za plačilo stroška prijave na taborjenje poravnal z nakazilom na TRR društva v roku, navedenim na računu. Seznanjen sem in se tudi strinjam s tabornim redom ter z ostalimi pogoji plačila in odpovedi taborjenja. ŠD Narodni dom zbira in obdeluje osebne podatke članov društva za namene delovanja društva, vključno z izvajanjem taborjenja, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov ŠD Narodni dom in je taka obdelava osebnih podatkov v interesu društva in članov, kar velja tudi za to prijavnico.
Hvala za poslano prijavo na taborjenje!
Vabimo vas, da za trenutek »skočite« v naš tabor in si pogledate spodnji video.   
Oops! Nekatera polja niso bila popolno izpolnjena.