Prijavnica - Akro-gim

Vadbe v sezoni 2023/2024 potekajo od 11. septembra 2023 do 9. junija 2024, v času šolskih počitnic vadb ne organiziramo. Svoj vadbeni program lahko izberete na tej povezavi. Pred vpisom lahko vadbo brezplačno preizkusite.
PREKINITEV OBISKOVANJA VADBE

O predčasnem prenehanju obiskovanja izbrane vadbe je potrebno obvestiti pisarno društva takoj, ko nastopi razlog za to. Društvene članarine ne vračamo, vadnino pa vrnemo samo v primeru dolgotrajnejše poškodbe ali bolezni (odsotnost oz. nezmožnost obiskovanja vadbe več kot 30 dni) na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga je potrebno, skupaj s prošnjo za vračilo dela vadnine, oddati v pisarno društva najkasneje 1. teden po zaključku zdravljenja. Društvo lahko zaračuna 5€ manipulativnih stroškov pri stornaciji že izdanega računa.
OSEBNI PODATKI
Datum rojstva
Ime in priimek starša oz. skrbnika
Vpišite podatek samo v primeru, da na vadbo prijavljate mladoletno osebo in v nadaljevanju navajate svoje kontaktne podatke in ne podatke osebe, ki jo prijavljate.
IZBERI ŠPORTNO VADBO
način plačila
ugodnosti in popusti
Popust se obračuna pri najnižji ceni karte. Za družinskega člana se štejejo bratje in sestre do 18. leta starosti ter njihovi starši. Popusti se ne seštevajo.
Izjava pred vpisom
Jamčim, da so navedeni podatki resnični ter se strinjam, da bom račun za plačilo članarine in vadnine poravnal z nakazilom na TR društva v roku, navedenem na računu. Seznanjen sem in se strinjam s pogoji prekinitve obiskovanja vadbe. ŠD Narodni dom zbira in obdeluje osebne podatke članov društva za namene delovanja društva, vključno z izvajanjem taborjenja, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov ŠD Narodni dom in je taka obdelava osebnih podatkov v interesu društva in članov, kar velja tudi za to prijavnico.
Hvala za poslano prijavo!
Kmalu vam bomo po e-pošti, preko sistema e-klub, poslali račun za plačilo članarine in vadnine za izbrani program. V primeru, da računa ne prejmete v roku 3. delovnih dni od oddaje prijavnice, poglejte v nezaželeno pošto (SPAM) ali nas pokličite po telefonu (01 422 37 50) v času uradnih ur (ponedeljek in sreda: 10.00 – 12.00, torek in četrtek: 16.00 – 18.00). Ekipa ŠD Narodni dom
Oops! Nekatera polja niso bila popolno izpolnjena.